Search

Oki Doki Sliced Cheese

Oki Doki product made from cottage cheese

Oki Doki spread

Oki Doki yogurt

© 2012 Mlekarna Celeia d.o.o.

Address: Arja vas 92, 3301 Petrovče
Private branch exchange: +386 (0)3 713 38 10
Fax: +386 (0)3 713 38 41

Please ask and we shall endeavour to answer:
info@mlekarna-celeia.si